Jeg tegner og maler

Som bildeskaper har jeg mange av de samme formale fasinasjonene nå som jeg hadde for over tretti år siden. Selv om teknikkene endres og fornyes, får man en større bevissthet om prosessenes gleder og utfordringer. Det er en konstant visuell og sansende jaktmodus på lys, farger, mellomrom, relasjonelle møter med mennesker, dyr og natur, både på et bevisst og ubevisst plan.

Arbeidet med kunsten byr på både motstand og frydefull letthet, der det er rom for vakre harmonier, paradokser, dilemmaer og underlige motsatser. Eller det kan være stillestående bevegelse. Det er noe energisk og vakkert i det å fryse noe midt i en bevegelse. Et spenningsforhold mellom det stillestående og aktive. Når jeg tegner vil jeg fange det som er der akkurat når jeg tegner. Å kjenne at hånd, øye og sinn er til stede i bevegelsen, - et absolutt tilstedevær og en 'sammenhet' med det jeg tegner. Dette gjør noe med streken, rytmen og aksentueringen.

Tegneblokka er ofte med på konserter 'Live-tegning til live-musikk'. Det synes på streken om det er gode Jazz-rytmer eller en treg Blues eller Green Grass.

Selv om jeg ikke skaper bilder fysisk hele tiden, så er det en billedskapende prosess som pågår kontinuerlig, og et sterkt ønske om å gi en visuell kommentar på det som engasjerer. Jeg sanker elementer som jeg muligens får bruk for, og tegner og lager stensiler/sjablonger av disse elementene som kombineres med spray, maling og tegning, slik at det oppstår møter mellom det transparente og opake med figurative elementer.

Bildene kan ende opp med flere lag i komposisjoner der strek og stensil blir utgangspunkt for videre romlige oversettelser, og bearbeidelser av noe som speiler et møte mellom tanker og verdier i samband med natur, mennesker og dyr. De kan ha en politisk undertone, eller ta utgangspunkt i sosiale og eller filosofiske problemstillinger. Det kan være inspirasjon fra sangtekster, utdrag fra litteratur, miljømessige faktorer eller annet som engasjerer. I disse dager er behovet for å være en visuell talsperson for naturen, stort……